PREPARATI za
rast kosti rhBMP2

 

Ortoimplant i dr. Trampuš
uvrhu svjetske stomatološke Inovacije 

Ortoimplant je već godinama u svjetskom vrhu po inovacijama i primjeni metoda za nadoknadu količine čeljusne kosti. Osobitu pažnju posvećujemo tehnologijama i preparatima koji mogu ojačati rast kosti te time znatno pomažu u implantološkoj terapiji. Otkako su 2008. godine u kliničku praksu počeli ulaziti tzv. biomorfogeni proteini, primjenjivi kao aktivne supstance u rastu kosti - dr. Trampuš je prepoznao važnost njihove primjene, kako za terapeuta tako i za pacijente.
 
Kvalitetna nadoknada količine kosti u donjoj čeljusti, na mjestima gdje su se ranije nalazili kutnjaci (stražnje pozicije) osobito je važna za pacijenta. Često je potrebno čak znatno nadoknaditi visinu, kako bi se u novouspostavljenom stanju postigla puna funkcija.
 
Važno je zabilježiti da je dr. Trampuš prvi u svijetu u timu sa dr. Sashom Jovanovicem sa UCLA ugradio BMP preparate kod pacijenta u donju čeljust u svrhu vertikalnog rasta kosti kao buduće podloge za ugradnju implantata. Bio je to vrlo veliki događaj za stomatološku struku, u svjetskim razmjerima. Detaljno o tome u priloženom znanstvenom radu.
 
 
Preparati za rast kosti rhBMP2 - Ortoimplant i dr. Trampuš u vrhu svjetske stomatološke inovacije